Stryktipset
 
Andelsspel: Leifs Jättestryktips Lördag - 18 and. á 96:-
 
Datum: 2020-01-11


Match 1: 0  X  2  
Match 2: 1  0  0   Chelsea
Match 3: 1  0  0   Manchester U
Match 4: 1  X  2  
Match 5: 1  X  2  
Match 6: 1  X  0  
Match 7: 1  X  2  
Match 8: 0  0  2   Preston
Match 9: 0  X  2  
Match 10: 1  0  2  
Match 11: 0  X  2  
Match 12: 1  0  0   Middlesborough
Match 13: 0  X  2  
1 x 11 rätt 12 x 10 rätt


Jokernummer:

Total Vinst: 1436:-
Vinst / andel: 79:-


Visa systemets rader


Skriv ut denna andel