Bomben
 
Andelsspel: Anders Bomben 1 Måndag - 8 and. á 41:-
 
Datum: 2019-11-18


Lag Ml
Sverige
Färöarna
4,5,6
0
Malta
Norge
0
1,2,3
Spanien
Rumänien
2,3,4
0,1
Irland
Danmark
1,2
2,3,4


4 av 8 rättAntal andelar: 8

Pris/andel (inkl. kupongsavgift): 41:-

Total Vinst: 0:-
Vinst / andel: 0:-


Skriv ut denna andel