V86 Onsdag
 
Andelsspel: Ulfs V86 Joker Onsdag Solvalla - 15 and. á 200:-
 
Datum: 2015-05-27


Avd 1: 4 Tunika Res:
Avd 2: A=1,2,4,6 B=5,7,8,9,11 Res:
Avd 3: U=2 A=1,2,5,9 B=4,6,8 Res:
Avd 4: 2,5,7,10 Res:
Avd 5: 1,3,6,7 Res:
Avd 6: A=1,2,5,12 B=3,4,8 Res:
Avd 7: U=9 A=1,2,6,9 B=3,5,7,8,11 Res:
Avd 8: 5 Priamo Caf Res:
Krav: 1-2 U 1-3 A 1-2 B
13 x 7 rätt 214 x 6 rätt
Jokersystemet
Kuponglista - V86 - 2015.05.27 - Solvalla
Kuponger: 8 Rader: 11408
Kupong nr. 1 - kr. 720,00
4
5 7 8 9 11
2
2 5 7 10
1 3 6 7
1 2 5 12
1 2 3 5 6 7 8 9 11
5
Kupong nr. 2 - kr. 432,00
4
1 2 4 6
2
2 5 7 10
1 3 6 7
3 4 8
1 2 3 5 6 7 8 9 11
5
Kupong nr. 3 - kr. 420,00
4
5 7 8 9 11
1 5 9
2 5 7 10
1 3 6 7
1 2 3 4 5 8 12
9
5
Kupong nr. 4 - kr. 336,00
4
1 2 4 6
4 6 8
2 5 7 10
1 3 6 7
1 2 3 4 5 8 12
9
5
Kupong nr. 5 - kr. 320,00
4
1 2 4 6
2
2 5 7 10
1 3 6 7
1 2 5 12
3 5 7 8 11
5
Kupong nr. 6 - kr. 240,00
4
5 7 8 9 11
2
2 5 7 10
1 3 6 7
3 4 8
1 2 6 9
5
Kupong nr. 7 - kr. 240,00
4
5 7 8 9 11
4 6 8
2 5 7 10
1 3 6 7
1 2 5 12
9
5
Kupong nr. 8 - kr. 144,00
4
1 2 4 6
1 5 9
2 5 7 10
1 3 6 7
3 4 8
9
5


Antal rader: 12000

Antal andelar: 15

Pris/andel (inkl. kupongavgift): 200:-

Total Vinst: 9859:-
Vinst / andel: 660:-


Skriv ut denna andel